Biniek Norbert - Wulkanizacja
Południowa 2
62-064 Plewiska
Tel.: 0 61 867 69 51